ΣΧΕΔΙΟ 631

ΣΧΕΔΙΟ 6312019-03-15T07:05:07+02:00

Ο Τόπος μας είναι το φυσικό μας περιβάλλον. Είναι τα πάρκα μας, τα μονοπάτια μας, το βουνό μας, η θάλασσα μας, αυτά που πρέπει να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά. Είναι αυτά που πρέπει να αγαπάμε, αυτά που πρέπει να προστατεύουμε. Ο τρόπος είναι να τα αναδείξουμε και να τα αξιοποιήσουμε.

Σε αυτό το πλαίσιο η πρόταση μας για τη διαχείριση του πράσινου με την ευρεία έννοια βάζει στο κέντρο της σκέψης μας την πράσινη γειτονιά: γειτονιά παλιά – γειτονιά καινούρια. Στον χάρτη κυκλώνουμε τη Ράχη και ανιχνεύουμε τους τρόπους που ένα τέτοιος τόπος αλλάζει χρώμα. Από γκρι βάφεται πράσινος. Πράσινα δώματα, διασύνδεση μικρών πράσινων δημόσιων χώρων, σημεία συνοικιακής κομποστοποίησης, μετατροπή δημοτικών κτιρίων σε μη ενεργοβόρα, φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς από και προς τη γειτονιά.

Κυκλώνουμε επίσης το αδόμητο τμήμα γης στη δυτική πλευρά του χάρτη και σχεδιάζουμε μια νέα γειτονιά. Είναι πράσινη από τη γέννηση της. Διαθέτει πόλους κατοικίας αυτόνομους ενεργειακά, με μηδενικό δηλαδή ενεργειακό αποτύπωμα, πρότυπους τρόπους μετακίνησης, βιοκλιματικές κατοικίες, μελέτη και κατασκευή δημόσιων χώρων με περιβαλλοντικούς όρους και ενδεδειγμένα υλικά ώστε να παραχθεί ένα ιδανικό μικροκλίμα. Εξίσου μεγάλο είναι το στοίχημα για ένταξη και της επιχειρηματικότητας στον ΠΡΑΣΙΝΟ σχεδιασμό.

Ο τόπος μας είναι η θέση του, είναι η χωροταξία του. Αυτή η θέση τού προσδίδει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, ένα εκτενές παράκτιο μέτωπο. Ανατολικά αυτή η ζώνη εφάπτεται στον ήδη κατοικημένο χώρο και ανοίγει τη συζήτηση για την ολιστική αλλαγή της υφιστάμενης ΤΟΜΗΣ. Η νέα τομή προτείνει μετά τα Κτίρια, μια ζώνη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και μια Ζώνη κίνησης μέσων σταθερής τροχιάς και μέσων εκτάκτου ανάγκης. Τέλος δημιουργείται ένας χώρος κίνησης πεζών και ποδηλάτων ενώ η ακτογραμμή αφήνεται στη φυσική της κατάσταση ανέγγιχτη. Δυτικά παράγεται μια νέα ζώνη ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη μελλοντική επέκταση του ιστού, αφού μιλάμε για μια ζώνη αδόμητη.

Σήμερα οι δύο τόποι είναι ασύνδετοι με κοινά τοπιογραφικά στοιχεία, αλλά ανισοβαρή ανάπτυξη. Η ανάπτυξη του ιστού μοιάζει να έχει βρεθεί σε αδιέξοδο, με τον ανατολικό ορεινό όγκο να αποτελεί φυσικό φράγμα. Δίνεται η αίσθηση ότι η πόλη αδυνατεί να αντιληφθεί τη φυσική στροφή της προς τη δυτική ακτή της. Η πρόταση μας είναι η ενοποίηση των δύο σήμερα φαινομενικά ασύνδετων τόπων.

Στο όλο εγχείρημα επιβάλλεται να ερμηνευθεί και να κατανοηθεί πλήρως ο όρος παράκτιο μέτωπο (αυτό που διεθνώς ονομάζεται waterfront) ώστε να του αποδοθεί η σημασία που οφείλει να έχει στη Ζωή του Τόπου. Βασικό εργαλείο αποκατάστασης της διασύνδεσης των δύο πόλων θα είναι ένας Αρχιτεκτονικός ∆ιαγωνισμός Πανελλήνιος ή και ∆ιεθνής με αίτημα την απάντηση στα ζητούμενα με βάση τις τάσεις της πολεοδομικής διαχείρισης, αντίστοιχων σημαντικών τόπων. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ∆ημοτικές αρχές δεν επιλύουν, μια και δεν έχουν την απόλυτη γνώση, αντίθετα παρέχουν στους ειδικούς μελετητές όλη την πληροφορία που χρειάζονται καθώς και τα αποτελέσματα της ουσιαστικής δημόσιας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους. Οργανώνουν και μεταφέρουν δηλαδή στη μελετητική ομάδα την κυρίαρχη άποψη των πολιτών.

Αξιολογούμε την ακτογραμμή και σε αυτή την αξιολόγηση έχουν ρόλο και λόγο όλες οι χρήσεις του παραλιακού μετώπου: κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, εστίαση, καθώς και όλοι οι χρήστες, μόνιμος κάτοικος και παραθεριστής. Στόχος η εξυπηρέτηση και συνύπαρξη όλων σε ένα καλά μελετημένο σύστημα που θα διέρχεται αβίαστα από την Ανατολή στη Δύση, από το σήμερα στο αύριο.

Ο Τόπος μας διαθέτει σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα. Σε αυτόν τον τόπο συνυπάρχουν σύγχρονος χορός και πανηγύρια, νεώτερα και αρχαία μνημεία, θέατρο και μουσική, λαϊκή κουλτούρα και παραδοσιακές τέχνες.

Πρόταση μας είναι η διασύνδεση όλων με τρόπο διασύνδεσης τη δημιουργία ενός δικτύου πολιτιστικών διαδρομών με μια προσέγγιση ολιστική. Ο πολιτισμός της καθημερινότητας, τα ιστορικά ίχνη και τα σημεία παραγωγής σύγχρονου πολιτισμού απαρτίζουν τους κόμβους του προτεινόμενου δικτύου. Το δίκτυο αυτό δεν θα είναι μια απλή χαρτογράφηση μνημείων και χώρων Πολιτισμού, αλλά ένα Ολιστικό προϊόν που από την αρχή του σχεδιασμού του εμπλέκει κοινωνία και τοπική επιχειρηματικότητα.

Η ∆ημοτική αρχή κάνει 4 διακριτά βήματα για τον σχεδιασμό, τη δημιουργία αλλά και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου και των επιμέρους διαδρομών του στο μέλλον.

 1. Μεριμνά για τις υφιστάμενες υποδομές, τις αναπλάσεις διασύνδεσης, εξασφαλίζει χώρους στάθμευσης και απαραίτητες πεζοδρομήσεις, ώστε να λειτουργήσει σωστά το δίκτυο.
 2. Εκπονεί μελέτη Marketing για το δίκτυο συνολικά, αλλά και για τα επιμέρους τοπόσημα, με παράλληλη οπτικοποίηση με κατάλληλο λογότυπο.
 3. Εμπλέκει την επιχειρηματικότητα, ώστε οι τοπικοί παραγωγοί και επιχειρηματίες να εμπλακούν δυναμικά στο δίκτυο, μέσα από ένα σύμφωνο ποιότητας που θα διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
 4. Ενισχύει τον υφιστάμενο φορέα, τη ΦΑΡΙΣ, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του δικτύου. Ο φορέας μεριμνά για τη συντήρηση και την εύρυθμη λειτουργία των υποδομών κάθε είδους, διατηρεί και επεκτείνει τις συνεργασίες του Δήμου με την επιχειρηματική κοινότητα, καθώς και με την τοπική κοινωνία με ένα Τοπικό σύμφωνο ποιότητας. Τέλος προβάλει και να προωθεί διαρκώς το δίκτυο διαδρομών συνολικά.

Ο Τόπος μας είναι και οι άνθρωποι που υποδέχεται. Ένας τόπος που, αν οργανωθεί, μπορεί να αποτελέσει προορισμό για μια διαφορετική τουριστική εμπειρία. Σε μια έντονα ανταγωνιστική διεθνή και τοπική τουριστική αγορά, ο Τόπος οφείλει να ανακαλύψει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα και να επενδύσει με μακροπρόθεσμες προοπτικές.

Πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τουριστική ανάπτυξη με κατάλληλη χωροθέτηση των λειτουργιών της πόλης, με στόχο τον πράσινο ήπιο τουρισμό που απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες με παιδιά. Διαμορφώνουμε έναν βιώσιμο και ελκυστικό τόπο για τους πολίτες, που θα αποτελεί ταυτόχρονα και ένα ελκυστικό τουριστικό προϊόν για τους επισκέπτες.

Πρόταση μας η δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATION ή DMO) ο οποίος θα αναλάβει να συντονίσει την απαιτούμενη τουριστική στρατηγική και ειδικότερα θα έχει στόχο:

 • Τη Βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού
 • Τη διάχυση των οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών από τον τουρισμό
 • Την έρευνα και ανάλυση της αγοράς
 • Τον σχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής
 • Τον σχεδιασμό στρατηγικής Μάρκετινγκ και δημιουργίας “destination brand”
 • Τη λειτουργία Γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων
 • Τη διαχείριση κρίσεων
 • Τη διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις
 • Τη διαχείριση χαρτοφυλακίου προϊόντων
 • Την υποστήριξη τουριστικών επιχειρήσεων
 • Την ενίσχυση των επενδύσεων
 • Την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων
 • Την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού

Ο Τόπος μας διαθέτει χώρους άθλησης αξιοπρεπείς και ασφαλείς αλλά και ικανούς αθλητές. Η άθληση και η άσκηση είναι έννοιες διακριτές, αλλά συνυπάρχουν αρμονικά και παράγουν όλα τα είδη του αθλητισμού στον Τόπο. Μαζικός και προπονητικός αθλητισμός βρίσκουν τον δικό τους ρόλο. Εξαιτίας της ομολογουμένως κακής κατάστασης των υποδομών, σήμερα η συζήτηση για τον αθλητισμό της πόλης επικεντρώνεται στο ζήτημα της κτιριακής αναβάθμισης. Αναντίρρητα οι δομές πρέπει να αξιολογηθούν με βάση την ποιότητα της υποδομής και τον βαθμό επισκεψιμότητας κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, ώστε να τεθούν προτεραιότητες.

Επιβάλλεται να εκπονηθούν οικονομοτεχνικές μελέτες τόσο εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων, όσο και μελετών νέων εγκαταστάσεων, ώστε να ληφθεί η πλέον συμφέρουσα λύση ανά περίπτωση. Προαπαιτούμενο όλων των μελετητικών προσεγγίσεων είναι οι αναγεννημένοι αθλητικοί χώροι να είναι φιλικοί τόσο σε όλους τους χρήστες, όσο και στο περιβάλλον. Το στοίχημα είναι να μη διατεθεί ούτε ένα ευρώ άσκοπα σε χώρους που δεν προσφέρουν τίποτα στην αθλητική κοινότητα, αντίθετα τα κονδύλια να εξυπηρετούν τις ανάγκες όπως αυτές έχουν προκύψει από την αξιολόγηση. Τότε μόνο τα σημαντικά αθλητικά κέντρα θα αποκτήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο κτιριακής υποδομής και θα είναι ικανά να εξυπηρετήσουν τον χρήστη.

Πέρα από την παραδοσιακή υποδομή του αθλητισμού όμως, η ματιά μας για την άθληση στην πόλη ανοίγει περισσότερο. Ανοίγει ώστε να συμπεριλάβει όσα πρέπει να γίνουν προκειμένου να ενισχυθεί η έννοια του αθλητισμού για όλους. Με αυτό το κοίταγμα εντοπίζει σε όλες τις γειτονιές ένα πλέγμα ανενεργών σήμερα αθλητικών χώρων, ασύνδετων και παραμελημένων: τα γήπεδα των σχολικών κτιρίων.

Πρόταση μας είναι η οργάνωση δικτύου ανοικτών σχολικών αθλητικών χώρων, προκειμένου να αποτελέσουν ζωντανά κύτταρα ενασχόλησης με τον αθλητισμό σε επίπεδο ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης. Προηγείται ο εκσυγχρονισμός όλων των σχολικών γηπέδων, ώστε να μην εγκυμονούν κινδύνους, γεγονός που θα ωφελήσει ταυτόχρονα και την πρωινή σχολική δραστηριότητα. Στον χάρτη του Τόπου εντοπίζονται, στην Ανατολική και Δυτική συνοικία, δύο μεγάλα σε έκταση σχολικά συγκροτήματα, το Συγκρότημα Λακωνικής και το Συγκρότημα του Πολυκλαδικού, που μπορούν να αποτελέσουν τα πρώτα δύο, μεγάλης κλίμακας, παραδείγματα οργάνωσης.

Ο Τόπος μας φροντίζει τους ανθρώπους του. Στο σήμερα καταγράφεται ένα βασικό προνοιακό μοντέλο παράλληλα με ορισμένα προγράμματα, ωστόσο αυτό λειτουργεί με σημαντικές ελλείψεις. Σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά και στη συνδρομή ιδιωτών, ενώ παρατηρούνται ελλείψεις σε επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Οι υφιστάμενες κοινωνικές δομές χρήζουν λειτουργικής και ποιοτικής αναβάθμισης. Από όλες τις καταγεγραμμένες δομές η πιο εξωστρεφής κοινωνική δομή, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι αυτό που μπορεί να υποστηρίξει τους ανθρώπους μας σε όλη την έκταση του Τόπου και σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα.

Πρότασή μας είναι η ένταξη του υπάρχοντος προγράμματος σε ένα νέο σχήμα παροχής υπηρεσιών που δεν περιορίζεται στην περίθαλψη αλλά συμπεριλαμβάνει την έννοια της διοικητικής εξυπηρέτησης των τοπικών κοινοτήτων. Ο Τρόπος είναι η ενεργοποίηση του «Κινητού Δήμου» μέσω της σύστασης δυο κινητών μονάδων για την υποστήριξη και την αναβάθμιση του προγράμματος. Η στελέχωση των μονάδων αυτών θα διαθέτει πέραν του ενισχυμένου προσωπικού για τη βοήθεια στο σπίτι (νοσηλευτή, φυσιοθεραπευτή, κοινωνική λειτουργό), γιατρό αλλά και διοικητικό υπάλληλο. Ο τελευταίος προστίθεται προκειμένου να καταγράφει όλα τα αιτήματα των πολιτών της περιοχής και να ενημερώνει την ψηφιακή βάση δεδομένων του Δήμου. Ταυτόχρονα θα χορηγεί έγγραφα, βεβαιώσεις και οτιδήποτε άλλο έχει ανάγκη ο πολίτης από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Ο Δήμος στη δική μας λογική δεν περιμένει τον πολίτη να πάει σε αυτόν αλλά βρίσκει τρόπο να είναι καθημερινά παρών και ενεργός, ακόμα και στο μικρότερο χωριό, ακόμα και για τον πιο απομακρυσμένο πολίτη.

Καμία αλλαγή δεν έχει νόημα αν στη διαμόρφωσή της δεν έχουν εμπλακεί αυτοί που στο μέλλον θα τη βιώσουν: οι νέοι. Οι νέοι που μέχρι σήμερα είναι θεατές στον σχεδιασμό του ίδιου τους του μέλλοντος, και που απογοητευμένοι εγκαταλείπουν τον δημόσιο διάλογο και σε πάρα πολλές περιπτώσεις ακόμα και τον ίδιο τον Τόπο. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι είχαν ελάχιστες ευκαιρίες να εκμεταλλευτούν τις τεράστιες ικανότητές τους αν έμεναν στον Τόπο τους. Κανείς δεν τους έδωσε την ευκαιρία να διαμορφώσουν το περιβάλλον στο οποίο θα ήθελαν να ζουν.

Τους νέους πρέπει επιτέλους όχι μόνο να τους εμπιστευτούμε, όχι μόνο να τους δώσουμε βήμα διαλόγου, αλλά και την ευκαιρία να συναποφασίζουν και να συνδιαμορφώνουν με την υπόλοιπη πόλη τα σχέδια του αύριο. Η συμμετοχή των νέων στα κοινά είναι ελάχιστη, η δε απαξίωσή τους για την πολιτική μέγιστη. Καθήκον όλων μας είναι να βρούμε τον τρόπο τα παιδιά και οι νέοι να αναπτύξουν την πολιτική τους νοημοσύνη με στόχο στα επόμενα 10 χρόνια η συμμετοχή τους στις δημοκρατικές διαδικασίες να είναι καθολική.

Εφαρμόζουμε στην πράξη τις επιταγές του Πλαισίου Στρατηγικής Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων με την ονομασία “Νεολαία ’17-’27”. Σαν πρώτο βήμα ενεργοποιούμε την ουσιαστική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων. Το εν λόγω συμβούλιο δεν θα χειραγωγείται απο πολιτικές παρατάξεις όπως στο παρελθόν αλλά θα αποτελεί τον ουσιαστικό χώρο πολιτικής έκφρασης των Νέων του τόπου.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων επιλέγονται με κλήρωση από όσους έχουν παρακολουθήσει στοχευμένα σεμινάρια γνωριμίας με τον θεσμό. Οι αποφάσεις και προτάσεις του Συμβουλίου παρουσιάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο οπου συζητούνται κατά προτεραιότητα. Οι νέοι δεν πρέπει απλά να μπουν στο παιχνίδι. Οι νέοι είναι οι μόνοι που ξέρουν πώς θα παίζεται το παιχνίδι του αύριο και θέλουμε να είναι εδώ να το διαμορφώσουν, έχοντας όμως πλήρη επίγνωση της δύναμής τους και του ρόλου τους.

Καμία αλλαγή δεν έχει νόημα αν δεν είναι προσαρμοσμένη στις εξελίξεις, αν δεν αποτελεί καινοτομία και αν δεν ενσωματώνει την τεχνολογία. Και φυσικά θα πρέπει να τονίσουμε πως για μας καινοτομία είναι η αλλαγή νοοτροπίας και τρόπου δράσης, κάτι που αποδεικνύουμε μέσα από τις ενέργειές μας. Ο ψηφιακός κόσμος είναι εδώ και εμείς είμαστε χρόνια πίσω από τις εξελίξεις.

Η τεχνολογία και η καινοτομία είναι τα μέσα για την ενσωμάτωση σε μία νέα πραγματικότητα και αφορούν τόσο την εσωτερική οργάνωση του δήμου σαν οργανισμό, όσο και την παροχή υπηρεσιών αλλά και τη δημιουργία εκείνων των υποδομών που θα βοηθούν την κοινωνία να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον τεχνολογικά προηγμένο.

Έτσι, λοιπόν, προτείνουμε τη δημιουργία ενός δωματίου ελέγχου του δήμου που θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση και θα παρουσιάζει στοιχεία που σχετίζονται με τα δεδομένα του δήμου και θα εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του. Προσομοίωση αυτού μπορείτε να δείτε στον κεντρικό υπολογιστή που βρίσκεται στην έκθεσή μας.

Αντίστοιχα, οι τάσεις της εποχής για γρήγορο Internet, το Internet των πραγμάτων (Internet of Things) αλλά και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να είναι δεδομένα σε έναν δήμο που κινείται στην ψηφιακή εποχή και την καινοτομία. Γρήγορο internet στους ανοιχτούς χώρους, πάρκο ΟΣΕ, πλατεία, λιμάνι, παραλιακό μέτωπο, ιστορικό κέντρο, αλλά και σε κάθε επιμέρους γειτονιά και πάρκο, ακόμα και στα Μέσα Μεταφοράς. Αντίστοιχα, η τεχνολογία οδηγεί σε ανοιχτά δεδομένα και διαφάνεια σε κάθε τομέα, πράγμα που επικοινωνούμε από την πρώτη μέρα που εμφανιστήκαμε. Δια του παραδείγματος δείχνουμε τον δρόμο για υπηρεσίες συμμετοχικότητας και δημοκρατίας που οδηγούν μια έξυπνη πόλη στον δρόμο της δημοκρατικής πόλης.

Καμία αλλαγή δεν μπορεί να αποκοπεί από τη μεγάλη εικόνα της τοπικής ανάπτυξης. Καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει χωρίς προσεκτικό οικονομικό σχεδιασμό και διαχείριση. Η Καλαμάτα είναι ένας τόπος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και δυνατότητες που αντίστοιχα μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες ανάπτυξης. Μόνο που η ανάπτυξη σε έναν τόπο δεν μπορεί να σημαίνει απλή οικονομική μεγέθυνση. Οφείλει να σημαίνει την εύρεση του χρυσού σημείου τομής ευτυχίας και οικονομικής ευημερίας των πολιτών.

Η προσέγγισή μας λοιπόν δεν είναι φιλολογική αλλά επιστημονική και βασισμένη σε επιτυχημένα μοντέλα και σε εφαρμοσμένες πρακτικές προσαρμοσμένες στις τοπικές ιδιαιτερότητες. Δεν ξεχνάμε ότι ο θεσμικός ρόλος του Δήμου είναι μεν συγκεκριμένος, αλλά ευτυχώς οι δυνατότητες παρέμβασής του στη διαμόρφωση του οικονομικού περιβάλλοντος είναι τεράστιες.

Οραματιζόμαστε ρεαλιστικά, μακριά από μεγαλοστομίες και στοχεύουμε σε μια ολοκληρωμένη και ισόρροπη τοπική ανάπτυξη σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας.

Η πρότασή μας είναι η δημιουργία φορέα τοπικής ανάπτυξης με τη μορφή γραφείου ανάπτυξης που θα στοχεύει:

 • Στην Επιχειρηματική διασύνδεση τομέων της οικονομίας
 • Στην Επιχειρηματική επιτάχυνση και υποστήριξη
 • Στη Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας
 • Στη Στήριξη της οικογενειακής επιχείρησης και των παραδοσιακών τεχνών
 • Στην Ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην επιχειρηματικότητα
 • Στη Συγκέντρωση δεδομένων
 • Στην Προώθηση της καινοτομίας
 • Στην Υλοποίηση αναπτυξιακών έργων
 • Στον Συντονισμό χρηματοδοτήσεων
 • Στις Συνεργασίες “τετραπλού έλικα”
 • Στη Λειτουργία ενός Creative Hub (μιας πρότασης που υπάρχει ήδη στο ξεχασμένο παρότι ψηφισμένο από το δημοτικό συμβούλιο plan b του Kalamata:21)
 • Στη Λειτουργία της  “Μεσογειακής πόλης” (μιας πρότασης από το Επιμελητήριο Μεσσηνίας)
 • Και τέλος στην Ανακατεύθυνση προς την πράσινη οικονομία

Φτιάχνουμε ένα σχημα που θα βρίσκει τα χρήματα για να χρηματοδοτεί την τοπική ανάπτυξη, είτε μέσω άμεσων επενδύσεων, είτε μέσω της λειτουργίας προγραμμάτων επιχειρηματικής επιτάχυνσης, και που θα συντονίζει όλους τους εμπλεκόμενους ώστε να κατευθύνει την τοπική οικονομία στην ανθεκτική, πράσινη, εξωστρεφή και έξυπνη μορφή της.

Παραδείγματα με τα οποία μια τέτοια δομή θα μπορούσε να επιτύχει τους σκοπούς της είναι τα εξής:

 • Δημιουργία και υποστήριξη cluster αγροτικών και τουριστικών επιχειρήσεων για υποστήριξη του προγράμματος «Εξάγουμε στον Τόπο μας», βάση του οποίου τα τοπικά αγροτικά προϊόντα προωθούνται μέσω της τουριστικής βιομηχανίας
 • Λειτουργία γραφείου χρηματοδοτήσεων που με εξειδικευμένο προσωπικό θα εντοπίζει και θα προσελκύει χρηματοδοτήσεις, είτε από Δημόσιους και ευρωπαϊκούς φορείς και προγράμματα, είτε από ιδιωτικά κεφάλαια και σχήματα.
 • Θέσπιση προγράμματος νεανικής επιχειρηματικότητας που θα κατευθύνει και θα στηρίζει έμπρακτα νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες
 • Συνεχή προγράμματα εκπαίδευσης, ημερίδες ενημέρωσης, στοχευμένες συμμετοχές σε εκθέσεις, εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας

Τα βήματα με τα οποία πορευόμαστε είναι 2:

Κατά τους 3 πρώτους μήνες προχωράμε σε λεπτομερή και εξονυχιστική καταγραφή και χαρτογράφηση του οικονομικού και επιχειρηματικού δυναμικού του Δήμου χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες δομές. Συγκεντρώνουμε όλα τα δεδομένα που μέχρι τώρα δεν υπάρχουν.

Τους επόμενους 9 μήνες σχεδιάζουμε με λεπτομέρεια και με συμμετοχή ΟΛΩΝ των εμπλεκόμενων δομών τη λειτουργία των εξειδικευμένων φορέων που θα αναλάβουν τον συντονισμό του έργου της τοπικής ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός των φορέων περιλαμβάνει και τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί, και που προτείνεται να είναι αποτέλεσμα εξαντλητικής διαβούλευσης με τους πολίτες και τους φορείς, και που επιβάλλεται να επικυρωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο αποκλειστικά με αυξημένη πλειοψηφία 4/5.

Η στρατηγική που θα αποφασιστεί έχει ορίζοντα 12ετίας με συγκεκριμένα ενδιάμεσα ορόσημα.

Η Δήμαρχος θα επισκέπτεται κυκλικά μια συγκεκριμένη ημέρα κάθε εβδομάδα μια απο τις γειτονιές και τις τοπικές κοινότητες του Δήμου. Οι διοικούντες δεν πρέπει να εμφανίζονται μόνο σε πανηγύρια, πίτες και γιορτές. Δουλειά τους είναι να είναι συνεχώς παρόντες στον Τόπο που ανέλαβαν να διοικούν και να συνομιλούν με τους πολίτες.

Μια φορά το μήνα μετά από κλήρωση θα προσκαλούνται στο Δημαρχείο 3 δημότες που θα συζητούν και θα εκθέτουν τις απόψεις τους σε όλους τους επικεφαλείς των συνδυασμών που εκλέχθηκαν στον Δήμο και που επιθυμούν προφανώς να παρευρίσκονται.

Το σύνολο των δεδομένων που αφορούν τον δήμο και τους φορείς που διαχειρίζεται και συμμετέχει είναι ΑΝΟΙΧΤΑ και εύκολα προσβάσιμα από τον οποιονδήποτε. Οικονομικά δεδομένα, πρωτόκολλα, διακίνηση εγγράφων, αιτήματα, αποφάσεις είναι ανά πάσα στιγμή προσπελάσιμα από τους πολίτες. Ο Δήμος αποτελεί περιουσία των πολιτών και πρέπει να γνωρίζουν πώς ακριβώς λειτουργεί, τι ξοδεύει και πού, και τι έργο παράγει.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών. ΟΚ